topp-ryggar

FRISTAD FÖR FLICKOR
Boende • Rådgivning • Utredning
FRISTAD FÖR FLICKOR
Boende • Rådgivning • Utredning
FRISTAD FÖR FLICKOR
Boende • Rådgivning • Utredning

Välkommen till flickhemmet Smilla

Ett boende med särskilt stöd och service enligt LSS-lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Flickhemmet Smilla tar emot flickor/unga kvinnor i åldrarna 12-20 år som uppfyller LSS 1:1.

Vår speciella målgrupp är flickor med autistiska/autismliknande tillstånd och flickor med lättare till måttlig utvecklingsstörning. Vi välkomnar särskilt flickor med psykisk och/eller psykiatrisk tilläggsproblematik då vi har lång erfarenhet och god kompetens för denna utsatta grupp.

Läs mer om boendet och Smillas organisation under övriga rubriker och följ med oss på en spännande resa!

FÖR FÖRÄLDRAR
Information för dig som är förälder eller anhörig
BOENDET
Flickhemmet Smilla Mölnbo är inrymt i en stor enplansvilla
VERKSAMHETEN
Här kan du läsa delar ur Smillas verksamhetsplan

Flickhemmet Smilla erbjuder även förstärkt familjehemsvård med LSS-kompetens genom www.familjehemmenkrut.se